slide1.jpgslide1_1.jpgslide1_2.jpgslide1_3.jpgslide2.jpgslide3.jpgslide4.jpgslide5.jpgslide6.jpgslide7.jpgslide8.jpgslide9.jpgslide9_1.jpgslide9_2.jpgslide9_3.jpgslide9_4.jpgslide9_5.jpgslide9_6.jpgslide9_6_1.jpgslide9_7.jpgslide9_8.jpgslide9_9.jpgslide9_9_1.jpgslide9_9_2.jpgslide9_9_3.jpg

Sveti Marko Evanđelist

s.marco.evangelista 1Sveti Marko je evanđelist – pisac drugoga Evanđelja u što nikada kršćanska tradicija nije stavila ni najmanju sumnju. On je imao dva imena Ivan i Marko, što nam daje razloga da mislimo da se u kući govorilo i grčkim jezikom pored hebrejskoga, odnosno da je i da su poznavali grčko-rimsku kulturu.
Od povijesnih činjenica znamo i to da je Marko bio djelatnikom u Crkvi u Akvuleji, ali isto tako da je utemelji Crkvu u Aleksandriji Egipatskoj, gdje je i bio biskup. To nalazimo kod Euzebija: "Kaže se da je Marko bio prvi poslan u Egipat i tamo je propovijedao Evanđelje, koje je bio sastavio, i tu je utemelji prvu zajednicu u Aleksandriji".Njegove relikvije su prenesene u devetom stoljeću u Veneciju u današnju veličanstvenu Baziliku Svetoga Marka.
On je pratio Pavla i Barnabu na njihovom prvom apostolskom putovanju i dopratio ih je na Salaminu na Cipru (Dj 13,5). Tu su propovijedali u sinagogama, budući da je Marko bio s njima kao pomoćnik (13,13), a zatim se vratio nazad u Jeruzalem. Razloga ima više, ali je činjenica da ga Pavao nije uzeo za svoje drugo apostolsko putovanje. Tako su se razdijelili i pošli na posebne zadaće Barnaba i Marko, te Pavao i Sila (15, 39-40). Međutim, ne smijemo zaključiti da se radilo o nekoj svađi, već o apostolskoj zadaći, uviek imajući na umu Markovu mladost i neiskustvo, pa i ako hoćete, da se vrati u Jeruzalem i pohodi svoju Majku. Ovo svjedoči i Pavao u poslanici Filemonu (Fl 24) gdje Marka nabraja kao prvoga suradnika, što će s poštovanjem i divljenjem napisati i u Poslanici Kološanima (4,10).
Također u Petrovoj Poslanici (5,13) čitamo da je Marko bio i Petrov dragi suradnik i pomoćnik kojega naziva sinom. Tako je Euzebije Cezarejski preuzeo od Papije tvrdnje da je "Marko postao Petrov tumač i napisao točno, ali ne sređeno, sve što je izrečeno i učinjeno snagom Gospodnjom. On nije čuo Gospodina i nije mu bio sljedbenikom, nego je on bio Petrov sljedbenik". Ovo je veoma važan dokaz da je Marko upravo napisao drugo Evanđelje zvano Evanđelje po Marku. Po tradiciji se misli da je pisano njegovo Evanđelje negdje oko 70. godine, ali poslije Qumrana već se posjeduju dokazi da je ovo Evanđelje napisano prvo i da je pisano prije 50-te.
Isus je središte povijest i odatle Marko počinje i tu se vraća. On ne skuplja činjenice da bi ih poredao već ih stavlja u svrhu povijesti spasenja i tako ih reda, odnosno podvrgava čitatelja i uključuje ga u ovu spasenjsku povijest. On počinje križem i uskrsnućem i tu se vraća. On želi odgovoriti na upit koji se stalno nameće - tko je Isus Krist? Zato piše i ovako odgovara da se isprepliću Isusove riječi i čini kao veličina s jedne strane i s druge strane slabost i krhkost čovjeka.

O samom životu svetoga Marka ne znamo mnogo. Ono najznačajnije o njemu govori nam zapravo njegovo evanđelje. Kad kažemo o njemu, ne mislimo na određene biografske podatke, već o njemu kao piscu Evanđelja. Njegovo pisano djelo govori o njemu kao o odličnu pučkome pripovjedaču. On pripovijeda događaje Isusova života jasno, a zaustavlja se i na vrlo dragocjenim pojedinostima kojih kod drugih evanđelista ne susrećemo. U svom je pripovijedanju pod utjecajem svetoga Petra jer je zapravo njegove kateheze stavio na papiros za potrebe vjernika rimske općine.

Svima koji nose ime Marko sretan imendan, posebno ministrantima Marku Pavkoviću, Marku Kožulu Marku Soldi imom malom nećaku Marku Mabiću i tolikim drugim prijateljima, župljanima i svima dobre volje, a pokojnim fratrima i sukolegama, nedavno umrlima fra Marku Jukiću,fra Marku Fabbri-u, fra Marku Geli i fra Marku Dragičeviću i svima ostalima - Pokoj vječni udijeli Gospodine!

an marco.evangelista 2

Jedno od najvelebnijih svetišta Svetoga Marka je njegova bazilika u Veneciji

fra Franjo Mabić

© Fra Franjo Mabic 2011 | Developed by: artbysoft.com